TODAY -

zlfjkE cjelmgKG KD\kAsgKOj spKkAr Fg\kA wDjlAsbakj [l_kjr SbGKgEeSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 03 2023 : ZKg akmlAxg aWA wbAeadf wkiFOdeSgqxbA KkogfD\ Fywki mbNe KgErbe wDjlK sDmqf wkiFOdSgq _jMr wDjlK rl FyjAxg aebi vEe aegwbjxg KdekTjq zlfjkE cjelmgKG KD\kAsgKOj spKkAr Fg\kA wDjlAsbakj [l_kjr mkEFOdSDjl!

[l_kjr [Kgr KlM [OTe mbwk mgKgi 10 [aKbi KdSI vlx mOTee mli\kE Wg [a \kBjg!

ZKgxg FyjA [Kg wOdeWA wkBvlxg [lrgfj [jgqA jOqgErDjOe [FOTq agFbimlE [OTjx aegwbjg mgfjljg KOKkTfg, TAWkMxg wDjKgrlEG eOiapskwA sgjEsbakje FyjA awb [OTSg!

FyjAxg aebi vEe [lK [pv wDjomkre agWAmOT [OTrbe fOZkE-fOZkEq [Tq-[Tqg s\ke KpjliKgi wkFOdeSg!


MAYEK NEWS - 04, MAY 2023