TODAY -

KgrK sAwDmldKsg [OWgK qgMrgixg BjlN-B\bi fASDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 03 2023 : KOKg[O TseOagd [lEr TEzkTjOEalEG rgzmNalEG KOKkTfg (KgrK) aegwbjxg [OWgK qgMrgixg BjlN-B\bi fAqxg FyjA [a ZKg Kopqbi zgmlcxg aekdf mpq [OmgAwg\E wkjdsg eksMr wkiFOdSDjl!

KgrKsg [OWgK qgMrgixg BjlN-B\bi fAqxg FyjA [rbr agegKfj [kT wg [kj, olMF [lEr Wlagmg _lMWlj, xzjEalEG [OW aegwbj rk. [lK jEcE, KOKM _lMWlj, mlqj [lEr WgKjgc agegKfj opSkA rgixO, rgjldfOjlG [OW TEzkTjOEalEG [lEr sDmkTalG vlEc xzjEalEG [OW aegwbjxg cOTEG rgjldfj rk. fg qDjcsbakj [arg KgrKsg zkTK wDjKgrlEG jOqgErDjOe aFIKgGe vgW xlKG, xlKG [OW [Oej, KDwlKM xlKG [arg wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kSg!

FyjA [rbr Kjbd \kSgq rk. [lK jEcEe WOirOdSgqr, eOi sEe vbjdmqrg Sbrdf TKgi-TvkB FOdw [arg eOi vbjdfDjxe TsI FOdwxg FyrOd FOdmgq [Kg aoyKkxg SM skTFjdwrxg [OTjdweg!

ZKg KDflG [Kgxg [OTeKb vgi wbAead ajb sOdSgrbe ob vlMmq mpqkd-mpokB okTqrb [OTjl!

oycgd [OTjgq WgzA [Kgr [rbad aSk fke vGFoMmqrg TKgixg [_kGw mpjArq vgixg TWbG s\k akiKgMmdmgqKgi Sdf eGfe fOZkE-fOZkEq vpFli s\k WIrbe ag[OTq [pSOTe ogiqr _kjxeg!

vgi ajb sOdFjdmgq [Kg [pSOTe fjkTe myWA FOdfl!

aoyKkxg SM Zkde FAmq afArf fbjgcA KldfjKb vkBSGw ZAxryjgqeg okTSg!

FyjA [rbr agegKfj opSkA rgixOe WOirOdSgqr, [Kliq oycgdsg [OTq mkE okTjxrg aoyKkxg skTFjdmgq mkEWA [Kgqb Flieqeg!

sekxbAq ag[OT Sje aKkxg skEeq Sd \lirbe Fqd fyeq [KgxbAq WgzA [Kg \yjdSgqeg!

ajA [rbe [pSOT wbAeade [af [OTe mkEWA [Kg FlieoyrDjqrg fbir TjArA aegwbj [Kg SA Flie [_kq ak\Odejdseg okTeKb WOirOdSg!


MAYEK NEWS - 04, MAY 2023