TODAY -

SGe-vpeq FOdmqrg aKk-aKke fldvkd wbcxrqeg : \beg\E
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 03 2023 : eOimkTski fDjkEKwOjG \beg\Exg aebi vEe mpcjgq KOKkTfg/[lKOKg[lKEKgixg mpZkde wgqgrbe aakiZprxg vGvrbe ag\kAxg FyxM fyrbe mkdvjgq jbGKgir TSI-SIoyre T-jgdKO, T-[OfOKgi vIKgMmdmgq [Kg vIoEreq agWA [a wkiFOdfbe SEe-epeSDjl!

\beg\E [Kgxg aoyKkrxg vGvrbe mkdvjgq jbGKgi [arg wkjsgiKgir sekxbAqxg xkjgKgi, T-[OfO, T-jgdKOKgi mAolE-fbolErbe vImdwrxg SGe-vpeq FOdmqrg aKk-aKke fldvkd wbcxrqeg okTe agWA [rbe \keSDjl okTe eOimkTski fDjkEKwOjG \beg\Exg KlsDjlfjg fg [pv qDjOclE agfpe FkrOjdw vljOM [ae WOirOjdmg!

agWA [rb \beg\E [Kgxg zkTK wDjKgrlEG KgekA rlqlE, mkTegiFy wkSIq fDjkEKwOjG [lKOKg[lKE aOiKkixp aSk mpskTr mpqxg \bAr wkiFOdSgqeg!

agWA [rbr Kjbd \kSgq eOimkTski fDjkEKwOjG \beg\Exg wDjKgrlEG TEfjelKeM [l_kjrg [lA rgelKD_je WOirOdSgqr, egiKgiq FOdfDjgZp afArxg fDjkEKwOjGsg KjzgK fyrbe mkdvjq aKke aKkxg Fqd wgcrbe ag\kAxg vGFOd-vGKgEr SbrOivkoErbe [Fb-[skT eIoErbe afA akioEre mkdvjgq [OfO, alcgdKgiqb aSOT [Kge myjgq Fyrki s\kqb KgiFkrbe FkxGw WOirOdSgqx mOTee \beg\E [Kgxg aSkr mpjgq KOKkTfg/[lKOKg[lKEKgixg xkjgKgieKb skimOE vbAe xzjEalEGe wgjgq aKk-aKkxg jbGKgi [arg wkjsgiKgir xkjg Fkqgeq [aKbi xkjg vGwg\b okTeKb [wgM fySg!

oySgq [lwDjgM 26, \bAKspK ebagGf ebwk spFlM _koliqA mpskT wkjsgir v[OGerbe mpjAq wkjsgi [rb [OejlqM okT sOjGsg [Ojrj [axg afbiTEe [lK wg fDjkWgd sEfDjOM wbmgKe mbvgirbe skimOE vbAe xkjgKgixg wkjsgi KgErOdwgqqb agWA [rbeKb FkxGw WOirOdSg!

aop-aKgE egiFge opcjq mpZkdsg Fqd-TESkirg SIcoyrDjq [OfO [arg alcgd Fyrbe ogicjgq ag[OTKgixgradfKb [ZAq Fkdf afli wkixeg okTSg okTjg!


MAYEK NEWS - 04, MAY 2023