Ningol Chakouba and Thabal Chongba at Hinkal, Mysore  :: 29th October 2019

Ningol Chakouba and Thabal Chongba celebrated at Hinkal, Mysore at the residence of Dr. Iboyaima Ngaseppam (Emoinu Homestay) on 29th October 2019

See more photos of Ningol Chakkouba at Mysore here

Picture Credit :: Dr. Iboyaima Ngaseppam

See Archives News Photo here