TODAY -

sdvgi rgKfDjgdG oOKwgfkM [aKb Kkq oyeq wDjOKlK fyjl : [lA [lM [l jkalKD_j
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 22 2022 : sdvgir KkxGmgq sOzgrsg Wabi 100 mpxrq oOKwgfkM [Kg clejlM [ekqKgiKb mk\liq \kq oOKwgfkM [OTe [OEFOdwxg aFdf sdvgir mbwk sDjOj 65 vIxrq rgKfDjgdG oOKwgfkM [aKb Kkq oyeq wDjOKlK fyjl okTe sdvgi [l Kgxg [lA [lM [l a\kimAqA jkalKD_je WOirOdSDjl!

ZKg rgKfDjgdG olMF KOKkTfg sdvgie KgErbe Kg [lA [O sdvgixg sAwDmldKf wkiFOdSgq _jMr rkTqlfgK rl [OqcjzlKE 2022 xg FyjAr _kWA [Kg WOirOdSgqeg!

FyjA [rbr [lA [lM [l jkalKD_je aSk fke WOirOdSgqr, sdvgi rgKfDjgdG [Kg [eyq rgKfDjgdG [a [OTqe [ek-mk\li \kBe ogjA s\kr KOGFjg!

aokde [okEq [lA [lM [l [OTjdw afAr aegwbj mpZkdsg Kg [lA eOiFOAqA qgjlEe ebiKgqgqxg aegwbjr sOzgrsg oOKwgfkM [eg Kkxrqr sdvgir [a wgqgjdSg!

oycgd KlAxG-KkxGw oyjq sOzgrsg Wabi 100 mpxrq oOKwgfkM [Kg clejlM [ekq Sbrgiad mk\liqxg SbrOivkq wgxrq oOKwgfkM [a [OTe [OEFOdeq ajg mpeqKgir okTcqrxg [\kq wgqgjdSDjl!

sdvgi Kg [pv Kg [Kg rgKfDjgdG oOKwgfkMxg Fkdf [NxDjlr fyjl okTe slqgelGe rgKgcE mySDjl!

arbe ajA [OTjx rgKfDjgdG oOKwgfkMxg Fkdf KlAxGeq mbwk sDjOj 65 jOAxg wDjOcldG [a KlArbe agegKfDjgr FkSgqxg afbi TEe rg wg [kj KlArbe elKeM olMF agKExg [lrgKelM wDmkEGf okNmdB KlidKE fyqgjxeg okTeKb jgwDmkT mkdml!

[Fbqr sdvgi rgKfDjgdGf [vyq oOKwgfkM [a mpjxeg okTSg!

FyjA [rbr aokde aSk fkjrbe okTSg, TEWDjkKDfDjdvj mpjqKb [pSOTe ajb [OTe FliejgqKg olMF Kldfjr alE wk_j _kGw [arg alE wk_j mpe mpe olMF Kldfjr aFy fyjgqKgie aKk-aKkxg aFy Wce fyrq [Kgeg!

olMF Kldfj [Kg SD_kTrxg ajb [OTq ag[OTqxg wbEKgx ajg mpeq ag[OTqxg F_kT sExryjgq Kldfj [aeg!

ajA [rbe FaOT Klie rgKgwDmgE \kBe Fqd fyagEeKg!

[pxg akTsprxgKb [_kG-[wk Sbrgiad mOalsj [a [OTe fyq \kq FqdKgi fyxeg okTSg!

ZKgxg FyjA [rbr [lA [lM [l jkalKD_je [FOTq agFbi, Kg [lA [O sdvgi rk. fg [pv jkclEe FyjA awb [arg Kg [pv Kg sdvgixg [lA [O TE vkjc rk. _kT eErOe [SEeq agFbiKgi [OTe Kjbd \kSg!


MAYEK NEWS - 23, NOV 2022