TODAY -

wOcgfgz slK 3 Flieqrxg [ldfgz slK 6 Kbjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 22 2022 : Fk [Kgxg 19 r sOzgr-19 xg [ldfgz slK [aGf FlieSgrDjqKb aFIxg ebagG Fk [Kgxg 20 [aKbi 21 r wOcgfgz slK 1/1 Fliejq afbi ZKg obAeg KbjdwrKb wOcgfgz slK 3 FlieSgqx mOTee Zjki WkBqr [ldfgz slKsg aKgi 4 mpjAq [rbrxg oOA [kTKOmlKE fyrbe mpjdw ag[OT 1 ekq WxGmdfbe rgKvkjc fySDjq afbi oycgd [wbEq [ldfgz slKsg aKgi 6 Kbjl okTjg!

ZKg ebiFgMxg olMF rgwkjGalEGsg jgwOjG afbi TEe oySgq wbi 24 xg aebir FlieSgq wOcgfgz slK 3 [rbxg aebir 2 e ebwkeg [rbx 1 e ebwgeg [rbqb aSOT 3 ad TAWkM _lKG rgKfDjgdGfxg Zkdfeg okTjg!

[wbEq rgKfDjgdG 16 sg aebir rgKfDjgdG 11 xg KlAwMKgir qgKDebwbj 1, vkErlM 1, vbjkvkErwbj 8, TAWkM TKG 7, TAWkM _lKG 20, sdvgi 2, skAcOi 1, Klekwfg 3, flieywM 2, FyqkM 1 [aKbi BSDjbMrxg KlAwM 8 x mOTee [wbEq ag[OT 54 xg KlAwMKgi flKG fySgqr TAWkM _lKG rgKfDjgdGsg KlAwM 20 xg aebirxg aSOT 3 wOcgfgz [OTjAq FlieSgqeg okTjg!

[rbA [OTead KDflG mlzlM sOzgr-19 rlFK [OrgG sagfgxg jgwOjG afbi TEe mkTek [Kge ajA [OTjrbe ag[OT [aGfxg wbEKg akiSgrqe okEerxg mpjdw [wbEq mpSgrq ag[OTKgixg aKgi 2120 [rbrxg olExGmdw mpfDjg!

eye Flieq slK 3 okNvgMmq afbir oycgd WkBqr Flieq [wbEq slK aKgie 1,37,250 Kbjl!

aKgxg aebir agvA ag\kAxg aKgie 1,32,236 eg!

[rbx awkErxg mkdw KgsD\bjgfg wjKelMKgixg aKgie 5,014 eg!

[wbEq WxGmdSDjqKgixg aKgie 1,35,124 eg!

aKgxg aebir agvA ag\kAxg aKgie 1,30,117 [OTjx awkErxg mkdw KgsD\bjgfg wjKelMKgixg aKgie 5,007 eg!

jgsOzjg jlGe vkr 98.45 f mpjg!

[ajOAr, mkTek [Kgqb ak\Odeeq mlNfe mySGmdw vldKgE FyjkiKgixg aebi vEe Zjki WkBqr aegwbjxg fOZkE fOZkEq olMF WlKgmgfgKgir WIoESgq [OdKgclE KgmgErjKgixg [wbEq aKgie rg fkTN 123, qg fkTN 1 eg okTjg!

[rbqb [ldfgz slKKgi oOA [kTKOmlKE fyrbe mpqe clegAK [aKbi jgAKf sOzgr wlKlEGKgixgrad [SEee Skdfbe FAmdmgq WabiKgi aFIKgGe 100 [aKbi 47 fKb wlKlEG [aGf mpfDjl!

[rbx Zjki Sdfr ag[OT 1817 ogrkd skNFOdSgq Fkjx oycgd WkBqr wbEe ogrkd skNFOdSDjq ag[OTKgixg aKgi 29,44,058 Kbjl!

aKgxg aebir [okEq rOc skNFOdmq ag[OTKgixg aKgie 15,87,207 eg [rbx [egKbq rOc skNFOdmq ag[OTKgixg aKgie 12,51,756 eg!

[rbx wDjgsOKejg rOc skNFOdmq ag[OTKgixg aKgie 1,05,095 eg okTjg!

Zjki cbE 21, 2022 WkBqr aegwbjxg [wbEq rgKfDjgdG 16 f mpSgq ogrkd skNFOdmq [wbEq agKgixg vkie qgKDebwbj - [okEq rOc 73.89, [egKbq rOc 61.14, vkErlM [okEq rOc 76.23, [egKbq rOc 69.75, vbjkvkErwbj [okEq rOc 63.47, [egKbq rOc 60.62, TAWkM TKG [okEq rOc 76.16, [egKbq rOc 64.59, TAWkM _lKG [okEq rOc 77.78, [egKbq rOc 67.93, Klekwfg [okEq rOc 36.01, [egKbq rOc 31.18, falimOi [okEq rOc 44.36, [egKbq rOc 35.54, FyqkM [okEq rOc 62.29, [egKbq rOc 52.57, BSDjbM [okEq rOc 42.12, [egKbq rOc 28.78, flieywM [okEq rOc 49.46, [egKbq rOc 38.00, skiwOdwg [okEq rOc 22.78, [egKbq rOc 17.46, skAcOi [okEq rOc 38.55, [egKbq rOc 30.54, cgjgqkA [okEq rOc 73.16, [egKbq rOc 61.67, WljcOM [okEq rOc 36.65, [egKbq rOc 39.37, eOel [okEq rOc 43.55, [egKbq rOc 34.76, sdvgi [okEq rOc 78.31, [egKbq rOc 67.64 eg okTjg!

[rbx aegwbjxg [OTe [wbEq sOzgr zldKgExg [okEq rOc skNFOdSgq ag[OTKgixg vkie vkr 61.95 eg [rbx [egKbq rOc skNFOdmqKgixg vkie vkr 52.93 eg okTjg!

mOTee sOzgr sEfDjOM jbAxg fOM WDjg eAqje 1800-3453-818 eg okTjg!


MAYEK NEWS - 23, JUN 2022