TODAY -

zlE rDjkTzj vog 10 xg WkrOd wgSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 20 2022 : ZKgrxge vog 4 jOAxg aaki [lwDjgM 2, 2018 r TokE okEe KDsbM skq ebagG [OTSgq afArbr aKkxg vog 5 jOArad Kbrbe mkicgi [vyqr mpq xDjbN KlEfj Kg [kj wg [lWsg aOEflKOjg KDsbMr sl cg sDmkK fASgqg ebwgavk [axg TskTSbAeq zlE rDjkTzj [ae aokdsg xkjg aebir akioEqgSg okTq FyrOdsg slKf BjgwOd vpjkN sOjG sAwDmldKf mpq WkKG fDjld KDwlKM sOjG eAqj 1 (wOdKO), TAWkM _lKGe Fk [Kgxg 18 r wgSgq ccalEG [aKbi [Ojrje WkrOd wgSDjq zlE rDjkTzj [rb vog 10 clMr FAeq SIoESDjl!

ebagGfbr sOjGe mlNSgqxg afbi TEe ZKg aokdsg WkrOdsg afA mlNFOdeq KlEflEK og\jgi wkiFOdSg!

sOjGe alfj [Kg mySGmdwr aokdsg akTspr mlNSgq skBEKlMe aokd vog \kAe eyjgq ag[OTeg [aKbi aakiFdf aokdsg sDjgagelM jlsOjr [aGf mpfl!

ajA [rbe aZOEr SD_kTrxg \kiq vpjkd wgqg\b okTcSg!

[rbA [OTead sOjG [Kgxg KDwlKM wg wg, [lA qgKAzOj [aKbi zgdfgA ebwgavk [Kgxg akTspr mlNSgq Kgicap vgiZkaFdfxg [lrzOslG eOiakTFlA KKgskEfKb ZKgxg KlEflEK og\jgir Kjbd \kSg!

mOTee KDwlKM wg wgxg akTsprxge zgdfgA [OToyjqg ebwgavk [rb vog \kAe eyjgqxg aFdf aop-aKgE fAq oyqr ZkTjgqege aZOEr ajkMxg afbi TEe wgWA FOdw vpjkd wgqgeq okTcSg!

sOjGe eksM [egadsg KqagKEKgi fkjq afbir zlE rDjkTzj [rbqb wOdKO [ldG, 2012 xg KldKE 6 sg aSkr vog 10 WkrOd wgSgqx mOTee mbwk mgKgi 10 xg KlEWA WkTE [OTe wgeeq SIoESg!

sjgxbAq WkTExg KlEWA [Kg aokde wgq ZArDjxrg aokdsg WkrOdsg afA Fk 3 KkirOdseg okTSg!

[rbqb slK [Kgx ajg mpee aokd [lwDjgM 4, 2018 r Wkjx WlqDjb_kjg 18, 2019 WkBq okTqrg Fk 10 x ebagG 14 eg clMr mpSgq afA [rbrg WkrOdsg afA [Kgrxg sdFjx oycgd aokd vog 9 x Fk 1 ebagG 16 eg okTqrg [OxKG 5, 2031 WkBq clMr mpxrqeg okTSg!

mOTee zgdfgA ebwgavk [Kgr wOdKO [ldG, 2012 xg KldKE 33 (8) xg afbi TEe mbwk mgKgi 20 xg KlEWA sAwlEKlKE [OTe [lwDjgM 26, 2018 r sOjGe wgSgq [Ojrjxg afbi TEe wgSDjq afbir mbwk mkS 1 xg KlEWAKb zgdfgA [Kgr jgolqgmgflKE [OTe wgeeq SIoESg!

sAwlEKlKExg KlEWA [Kg zgdfgA sAwlEKlKE WEr eGfDjx [fONw KDsgA eGfDjxKb Kg [kj wg Kgxg KldKE 357-[l xg aSkr aegwbj mpZkde ZKg FOdmgq [Ojrj [Kg WIq ebagGfxg ebagG 30 egxg aebir wgeeqKb sOjGe SIoESg!

ZKgxg KlEflEK og\jgixg afbi TEe vog 10 xg WkrOd wgjq zlE rDjkTzj [rbxg aagi TjOA jkSlK (25) [wOdw [kT ekBq syT, mAqOTSOiekiSOi aaki mpskTrxgeg okTjg!


MAYEK NEWS - 21, JUN 2022