TODAY -

awOd sbA[OE FyjA wkiFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 05 2022 : wgKalsj [kjfgKG [lKOKg[lKExg 20 Kbq awOd sbA[OE FyjA ZKg wlmlK sAwkBErr mpq TqO\kTa Kbaki mgmk KImlEr wkiFOdSDjl!

ZKg wkiFOdSgq awOd sbA[OE FyjA [rbr rgwkjGalEG [OW [kjG [lEr sMvj, xzjEalEG [OW aegwbjxg rlwD\bfg rgjldfj (wDjOxDjkA) xbjba\bA RjarkKe [FOTq agFbi, aegwbj KDflG Kbaki mgmk skBEKgMxg wDjKgrlEG [lA wbjegakKg mpae FyjA awb [arg jIxegslfExg vljalE [cgG rkKe [SEeq agFbi [OTe Kjbd \kSg!

FyjA [rbx ajg mpee wgKalsj [kjfgKG [lKOKg[lKExg clejlM KlsDjlfjg [FOdwA KEfOKe WOirOdSgqr, awOd sbA[OE wkiFOdw [Kge akimAvGf fySgq s\kqb egiKgiqf eGfe ogKfjg KlAqr ajb [OTjg!

[lKOKg[lKE okTqKg TEKfgfD\bKE [aeg okTqr okTaEq FOdmOT!

mgmk skimbN [Kgrxg FOdSgq ag[OT s\ke ZKgrg aegwbjxg mgmk skimbN s\k akTwberbe vGmg!

mOTee akT wkdw ag[OT [aaA [OTSgqr wbdegir [wlEq WkBT!

wgKalsj [kjfgKG [lKOKg[lKEe [lskrlag mOAr vIKgMmxeg okTq _kWA FAqx mOTee Kbaki mgmkxg ajAr wlwj s\k SOAcgErbe fbi sOTe mpoyq \keq wkErA FArbe Fqd fyjg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbxg Kjbd [a [OTe Kbaki mgmke ZMmgZp afAr Kjbd \krbe [vyq Fyrki myjdSDjq [oM [OTjq [kjfgKG s\kxg aWAr [vAq SbrOMwOG wgrbe TskTSbAeq BGSg!

mOTee mgmk skimbN [Kgxg mkT[OTSDjq mgmkjOT [arg mgmk skimbN [Kgqb [OTeq oOGeqgSgq ag[OTKgixg aWAr opsG-mpsG fArbe TskTSbAeSg!


MAYEK NEWS - 06, AUG 2022