TODAY -

[kT wg [lW fgxg clejlM KlsDjlfjg fkEFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

[xjfmk, ceD\b_kjg 24 2023 ([lclEKg) : fDjgwbjk KDflG mlcgKmlfgz [lKlAqDmg TmldKExg afA Scgdf ZkTKgMmdmq afA [Kgr [kT wg [lW fgxg clejlM KlsDjlfjg [XOjl rlqqja wkjfg [Kgrxg afA Sjxg [OTe fkEFOdSDjl okTjg!

[kT wg [lW fgxg rgKgwDmgejg sagfgxg jgwOjG afbi TEe clejlM KlsDjlfjg [XOjl rlqqjae wkjfg [Kgxg ak\Odf Fqd fyjAqxg vN vkq SbrAKgi WIq ZAmq afbi aokdsg wkjfg [Kgrxg afA Sjxg [OTe fkEFOdeq WgjlN mySgqeg!

[kT wg [lW fg [arg fgwDjk aOFk [eg wbEe vGagEeqxg afkir clejlM KlsDjlfjg [XOjl rlqqjae ajOArOA WgjlN myjAq [arg wkjfgxg mbvgiqKgi fkejArqxg ajkM Kgjl!

[rbqb wkjfg [Kge fgwDjk aOFkx wbEe vGagEeqxg afkir oycgd WkBqxg [OTerg _kWA [aGf WOirOdw mpfDjg okTjg!


MAYEK NEWS - 25, JAN 2023