TODAY -

mAqg KlAqgrqxg BvkFOM mAmOi spFlMr _ksG agWA WASDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 22 2022 : Fk [Kgxg cbE 10 r ojgexjxg sDmqK [arg apjk wkTqg ag\kA FOjdfbe ojgexjrxg WkBjx vGmgq mAqgKgi [Kg [Fbq afAr mpZkde agG\li vIqgrbe KlAqg\b okTjqKb ZKg WkBq mpZkdsg akTsprxg afgd vkq wkBSbA [aGf wgjdfqe ajA [OTjx ZKgrxg BvkFOM mAmOi spFlMr \b wg Kg BvkFOM, [lA Kg [pv ojgexj, _kT [lM [lM mAmlE SbM [arg [lA qg Kg aopSbMmlEx wbEe SbGKAerbe _ksG agWA WASDjl!

ZKg WASgq _ksG agWA [rbr cgjgqkA rgKfDjgdGsg rlwD\bfg sagKDej rqDmg\b akmlAZkEq vlimp [arg aegwbj mpZkdsg _kjdK agegKfjrKb rg Kgxg SbGFkir alaOjlErA [aKb wgKgESg!

alaOjlErA [rbr ajb [OTe elKeM okT_l 37 fxg qgrD\kexj, ojgexj, mAmlE SbM [arg BvkFOM WkBjx vGmgq mAqg [Kg \kAe WGfq mAqg [a [OTqe ag\kAe ak\Odejgq SbrOivkrq [Kg [Fbq afAr sOdoErDjqrg SOicI [Kgrxg olEe sEq aSM aSk s\kxg SOicI vIKgMmxeg okTq _kWA alaOjlErA [rbr wMmg!

_ksG agWA [rbr Kjbd \kjgqg BvkFOM apjk wkTqgxg mbvgiqg wg [pv aOEflKD_jge WOirOdSgqr, elKeM okT_l 37 fxg WkBjx vGmgq BvkFOM, ojgexj, aopSbMmlExg mAqg [Kg [Kbdsg afgd WGfqe ajA [OTjx eOi vbq afAr mAqg [Kg vGw \krDjl!

mAqg [Kg WkBjx vGmgq olmgwlr, rgKfDjgdG oOKwgfkM, KDwOjKG sAwDmldK [arg aop fAmgq aopjOTKgie KDsbMr vGwr SbrOivkrq s\k ak\Odejl!

ajA [rbe mAqg [Kg mpZkde KlAqgeq okTcrbe mkdSgqeg!

[rbqb mAqg [Kg KlAqgrq [arg ZKg WkBqr vN vkq mpZkdsg akTsprxg wkBSbA [aGf wgjdfqe ajA [OTjx _ksG agWA [Kg WAqeg!

aKgrKb sjgxbAq ajg mpeq [arg mpZkde fkqgjdfDjqrg [sEq SOicI vIKgEeq oOGejxeg okTeKb WOirOdSg!


MAYEK NEWS - 23, JUN 2022