TODAY -

avk wOdmxrqg KEqg objkMmx KlAmx \OMmAqr vlEeq 3 Fkix sOEee Wkjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 23 2022 : avk wOdmxrqg KEqg [a objkMmx okGmq afbir KlArOdmx \OMmAqr vlEeq ag[OT [obA aSOTe KgcgEejAq Fkiwkd [ax sOEee wbmgKe Wkjl okTjg!

Wkjq ag[OTKgi [rbrg eAqOM WOTcgi fljk aSOi aSk mpskTrxg _kjlNwA ekBq [lmg\K [jbE (32) [wOdw rqDmg\b TqOvyq, _koliqA rOjlErDjO [lmg\K qbivk [arg mgmOi okBjpqg aSk mpskT (Kkabjy aSk) rxg [lA rg qbjokEBrgE [lmg\K clqk SkE (34) [wOdw [lA rg SpjBrgE SkEeg okTjg!

eAqOM wbmgKfxg WIq wkBxg afbi TEe aSOT [obAxg aebir _kjlNwA ekBq [lmg\K [jbE Zjki ebagrki eAqOM aaki sd\kTrxg Wkqeg!

[rbx _koliqA rOjlErDjO [lmg\K qbivk [arg qbjokEBrgEe Kkabjy aSk abKmgA SbMrxg Wkqeg okTjg!

aSOTe Fk [Kgxg 15 [aKbi 16 sg mOEeq [ogir aKk mbAmqg KEqg [rb eAqOM WOTcgi fljk aSOi aSk mpskTrxg objkErbe wbjx mgmOi okBjpqg aSk mpskT (Kkabjy [OTekA abKmgA SbM) xg aWA [ar okGmq afbir KlAmx \OEFOdmAqeg okTjg!

aSOT [obA WkxGmdwr aSOTe KgcgEejAq Fkiwkd [aKb jgsOzj fyjl okTjg!

mOTee FyrOd [Kgxg afkir mySGw slKs ajg mpee ZKg aSOTxg cl [lA [kT Kg, TAWkM _lKG-2 xg sOjGf wbFOdmq afbir ebagG obAegxg wbmgK sKfrg jgakEr myjl okTjg!

[rbA [OTead oycgd WkBqr FyrOd [Kgr vlEeq ag[OT [arg Wkq WIrDjg okTjg!


MAYEK NEWS - 24, NOV 2022