TODAY -

akTqA mOGw vgixg mkEWA _kj oljgflc KkTG [OTe akmlAr SIoExrqeg : xzjej
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 22 2022 : aegwbj wOflEKg[lM \kAe mpq aWA [a [OTqxg aFdf fbjgcA Kldfj [OTq \kq aWAKgi olEe wkdFOd-vkBFOdoErbe KDflG [Kgqb akicgM Fkq mArA [a [OToEq ZAeq oOGeq aFy fkT okTe xzjej mk xelKEe ZKg TAWkM wgK aD\bcg\A mgiSGSgqxg akTqA mOGw vgir mpjgq aD\bcg\A [Kgr wkiFOdSgq [obAmdKbq sbA[OE FyjAr Kjbd \kjrbe WOirOdSDjl!

xzjeje aSk fke okT, ag[OTq SbEekTr mkE fyqe FOTrOde skEeq mpfl!

SGe-vpeqxg aobGf fIrb-mpfke [ax [ax \kAe ebiKg vkEee mpagEeq/ogiagEeqxg _kSMmOEx ajg mpeq wkBclM wbrbe akmlAr KErOdwe [Wq Fqd [OTxeg okTSg!

TAWkM [aKbi cwkExg ajg olEe WxGoMmdfbe mpqkd [egxg ajdf [vlGw ajg FAeq oOGeagEeKg okTSg!

akmlAxg [egKbq mkEckBxg afAr FOdSgq mkEWAKgixg aebir qgKDebwbj rgKfDjgdGsg eAqOMxg akTqA mOGw vgir FOdSgq mkEWA [KgKb \kAe ajb [OTq mkEWA [aeg okTSg!

aWA [Kg akmlAxg [egKbq mkEckBxg ajg mpeq oljgflc KkTG [a [OToErbe ag\kA wbAeadf SIoMmqrg aegwbjxg fbjgcA Kldfj olEe vkBSGoMmdfbe KlEagGmOErxg WgzAKb WxGoEqr afli wkixeg okTSg!

mkEWA [Kgxgrad aegwbj fbjgcA WOjAe wgK aD\bcg\A okirOdfbe mgiSGmdwxgradfKb FkxGw WOirOdSg!

aWA [Kgr KOdeSgq mkExg aWAKgi fbixg agjOMKgir SIoEeqxgrad KlAxG KkxGwx mOTee vldKgEe Zkd KlErbe FAxrqeg okTSg!

FyjAxg aebi vEe xzjeje TAWkM wgK aD\bcg\A [rbr vIrbe aWA [rbr FAmdmgq mkEx ajg mpeq wOGmAKgi \liSg!

mpZkdsg sagKDej (fbjgcA) wg sl CkKb ZKgxg FyjA [rbr Kjbd \kSgqx mOTee akmlAxg [egKbq mkEckBxg afAr TErg\k [aKbi cwkExg mpSgq wb_kjgKgi ajb [OTe aegwbjxg afkir _k ZkiSg!

FyjA [rbr Kjbd \kSgqKgixg aebir cwkExg agegKfj [lEr rlwD\bfg vgW [OW agKExg vkjc rg [lWljK s_kcb sbegogsO, cwkExg [lAqlKg [fbKbvg Kbekag, KKks_k wgK WkBErlKExg wDjKgrlEG [aKbi egsOE WkBErlKE, cwkExg agobGKgiKb Kjbd \kSg!

ZKgxg FyjA [rb aegwbj fbjgcA WOjAe KlslEr _jMr _kj TAWkM slAwlE WkBErlKEx SbGKAerbe mpZkdsg fbjgcA mOTKIe KyxGfbe wkiFOdSgqeg!


MAYEK NEWS - 23, JUN 2022