TODAY -

TjkqGe WbjbNKgi [aGf [OToEeq oOGejAag
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 21 2022 : mA\kEq ogcA TjkqGe aegwbjxg fOZkE fOZkEq WbjbNKgiqb [af [OToEqx mOTee akEeq SbEekT [ar KlAxGeq sEe oOGejAag okTe mA\kEq TjkqG egiKgi FyjA [OqcjzlKE sagfg (mgEfOd) xg sEzgej sOEFycA FOTqe WOirOdSDjl!

ZKg wDjOfldKE [lEr wDjgcjzlKE sagfg aegwbj (wg wg Kg [lA) xg agG\li aSkr mgEfOde KgErbe mA\kEq ogcA TjkqGsg afkir 'WbjbNKgixg ajg [aKbi aegwbjxg fbimAvG' okTq _kWAr SEe-epeqxg agWA [a Kgicap wkjsgixg saD\begfg oOMr wkiFOdSDjl!

FyjA [Kgr Kjbd \kSgq sEzgeje aSk fke WOirOdSgqr aegi fAmAq TjArAKgr qDjgfgKsg mOTmA mpZkdsg aSkr agekT ekTFkixg wbEKg mlESgq afA [rbr myag-KgEagKgixg wOGFOd aGwr eGfe wkGfxg Zk Wkq WkBq FgicgEqrxg [_kq [OTSg!

afA [rbr mA\kEq ogcA TjkqGe qDjgfgKsg ak\Odf [sEq mkEcI vGFrbe WbjbN skimbNKgiqb akEeq SbEekT [ar mpoEeq sEe oOGejASg!

ZKgKb mArA [Kg mpqkdKgxg aebir fgErbe qDjgfgKe vGFjAq [vkE-agjkT ekTqxg Fy[Oi s\k [rbad vGFq \kBjg!

aegwbjr mpjgq WbjbN skimbNKgi SkTre wbEKgEerbe [af [OTq akEeq SbEekT [a [OTeeq [aKbi vkBSG mAqgr akimOAr vIKgEeq oOGeqxg afA [OTjl okTSg!

ogcA TjkqGfg ag\kAqb fkKgE SOAcgMmx qDjgfgKsg ak\Odf mkEcI vIKgESgq mbvgiqeg!

aokde akEeq SbEekT [axgrad fOZkE fOZkEq KdmOE mySg!

fboG-epoGwxg vpFli s\k mpjgqaSp SbEekT [rb fIrb mpfke ogiq ZAmOT okTSg!

ajA [Kge akEeq SbEekT [OToMmq afAr aegwbj vkBSGseg okTq _kSMmOEr fbi TErbe ZKgxg SEe-epeqxg FyjA [Kg wkiFOdweg okTSg!

FyjA [Kgr [lA \bxg [lEFDjOwOmOcg rgwkjGalEGsg wDjOWlKj [lA Kg [jbEe oOimdmgq WbjbNKgixg ajg [aKbi aegwbjxg fbimAvG okTqKgr _k ZkiSg!


MAYEK NEWS - 22, SEP 2022