TODAY -

KZkT WlKfgzlM \liq mkdw qlixmOjrxg [oM 1 Kgjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 23 2022 : ebagG 10 eg vGFxrq aegwbj KZkT WlKfgzlMxg Zjki ebagG egeg vMmdwxg ebiFgM wbi 5.30 jOA fkjdwr qlixmOjrxg WlKfgzlM [Kgqb \liq mkdSgq [oM [a SIoyre mldFjdwrxg mpSgrDjl okTjg!

mpSgrDjq [oM [Kg aKkxg vog 74 jOA Kbjl!

aokd qlixmOjrxg ebwg 7, ebwk 6 [aKbi vkd FOiq ag[OT 4 \kBe wbEe ag[OT 17 mkdwr \kBjdSgqeg!

aSOTe [okEqr [KkAr Fbirbe KDflG [rbxg fbjgKG KlEfjKgi \limq afbi Zjki aegwbjr FbimSgqeg!

[rbx WlKfgzlM [Kgxg alE zleD\b [OTjgq aOTjki Sbey \kBe spqbM mAckB elKeM wkjdevgiq \lieqxgrad aOTjkixg oOflM [ar mpjgZpr SIoyre mldFjdSgqeg okTjg!

aokdwb wEFre aOTjkixg saD\begfg olMF KlEfjr wbSGmdSg!

[rbA [OTead aokdsg F_kT sEq ZAoyrDjl!

mpSgrDjqxg odvki jgAKsg aOjxf wbSGmdfbe FASDjl!

o\li qlixmOjrxg aokdsg [wOdw avkebwk mkdmx TAWkMxg agebFOir mpq sDjgalfOjg\Ar [jOTq aFy aZA wkiFOdmxeg okTjg!


MAYEK NEWS - 24, NOV 2022