TODAY -

oOA xkjrK [lKOKg[lKEe mbwk mkS 5 fliqkiSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 22 2022 : Zjkirxg oySgq 11 Kbq aegwbj KZkT WlKfgzlMxgrad aegwbj oOA xkjrK [lAwDmO\gc _lMWlj [lKOKg[lKEe ZKg vgW agegKfj [lE qgjlEr mbwk mkS 5 xg KlEWA odFliee fliqkiSDjl!

vgW agegKfjr KlEWA [Kg [lKOKg[lKExg wDjKgrlEG _kT aIxge mbvgimx zkTK wDjKgrlEG [lK wDjzkfg, wg vErDjsbakj, clejlM KlsDjlfjg sl [pv TekBqg, [lKgKflEG KlsDjlfjg [pv Kbjc [aKbi [lA rg oqgqbj, KDsgA sagfgxg vljalE [lE jqgfk, qfkmg\E-5 xg [lA rg \ksbq [mg, qfkmg\E-2 xg [lA rg afmgq, qfkmg\E-1 xg [lA rg _kogr, qfkmg\E-4 xg [lA rg [qrbM KmkA [aKbi qfkmg\E-3 xg TE vkjc rqDmg\b TqlFOTevgiqe Kjbd \kSg!

vgW agegKfjr mbwk mkS 5 xg KlEWA fliqkiSgqxg afkir [lKOKg[lKExg wDjKgrlEG _kT aIxge WOirOjdwr mpZkdsg KlM _kGmg okTrbe fliqkiq eGfl, vgW agegKfje aegwbjxgrad vkBSG Fyjkixg Fqd s\k wkTSGwr eGfe aegwbj KZkT WlKfgzlMKb akT wkde wkiFOdeq oOGeqr fbAr-vkr [arg wOFkq mpfe oOGejdmgq [Kgr [lKOKg[lKExg akTsprxgKb aOjlM KwOjG wgqr eGfe FaOT Klie [ZAq KlEWA SjrI oOA xkjr wjKelMKgie SkTejx fliqkiqeg okTjg!


MAYEK NEWS - 23, NOV 2022