TODAY -

opjOd fbjlMxg Kjbd Sj KliSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 18 2023 : opjOd fbjlM mb-ekEe FAeq wkErAr TEzkTjOEalEG sEq mbN (T sl [lM) opjOd opfbNwOdwgxg aKgi \kAmq ebwk [aKbi ebwg FyagKgie ZKg opjOd fbjlMxg opjOd-_kicgi fkTeq awkrxg oyjx sgmOagfj 2 jOAxg vki opjOd mOA FIq Kjbdf egiFge KlirOdSDjl!

fbjlM [Kg mbe-ekEe FAqr ag\kAe afli wkiqg\b!

fbjlMxg awkM [arg fbjlM SOiebir WGf-oyrg obEFq mlNmKg okTe T sl [lMxg akTsprxg opjOdsg ag\kAr [wgMKb fyjdmg!

T sl [lMxg FyagKgi [rbe ZKg [\bd [ZEqrxg opjOd _kicgi fkTeq awkrxg oyjx sgmOagfj 2 jOA Kkie fbjlMxg ekd- \lGf fkjAq WGf-oyrg, [aOG-[skTKgi [arg fbjlMxg SOiebir wpKgMmAq [aOGw s\k SOAxGSg!

cl Kg qg [a, WjxbKE 2 KgcgEerbe aWA vke-vke ag\kAe obErOdmAq WGf-oyrgKgi SOAxGmx rAwgi KkTGf wpKgESg!

fbjlM KlirOdwr Kjbd \kSgq T sl [lMxg sEzgej mkTKDjA cbxOM apfpe WOirOdSgqr, T sl [lMe vog Sbrgixg opjOd fbjlM [Kg mbe-ekEe FAeq ZAcq Fkdf KlirOdwxg Fqd [abd-[abd wkiFOdwxbA oErd vogxgKb ZKg fbjlM [Kg KlirOdweg!

opjOd fbjlMxg ekd-\lGf SbErkjgq ag\kAe fbjlMr WGf-oyrg obErOdw fyqgxeb okTe [wgM fyjrbe sEzgej cbxOMe aSk fke WOirOdSgqr, fbjlMr [aOG-[skT mIFOdwrxg oycgd-oycgd fbjlM [Kg mkTek s\kxg wOdWA [OTjl!

ag\kAxg odKlMr vkBe [skTq wgjdfDjgZpr [pSOT wbEe _kSM fkagEerbe fbjlM [Kg mbe-ekEe FAagEeKg!

T sl [lMxg akTsprxg ag\kAxg [aOG-[skT mIFOdWA rAwgi KkTGKgi KlAcjl!

fZkTWrq [aOG-[skTKgi KlAcjgq rAwgi KkTGKgi [Kgr mIFqg\b!

fbjlM Kliqr cl Kg qg [arg WjxbKExg afli wkiqgSgq SbrgiadwbKb T sl [lMxg akTsprxg fyqgaM SIq BGvjg okTeKb WOirOdSg!


MAYEK NEWS - 19, MAR 2023