TODAY -

TmldKE wgfgKE 10 xg aSk fkq _k\lM vGFjxeg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 14 2023 : aakixg sbAck 2022 r wkiFOdSgq 12 Kbq aegwbj mlcgKmlfgz [lKlAqDmgxg agSMxg afbir [lA [lM [l 29 xg aFdf WkTM fyjdSgq [wbEq TmldKE wgfgKE 36 sg aebirxg 1 _gFrDjO fySDjx mlAoyjgq 35 xg _k\lM okT sOjG [OW aegwbjr mlNfe vGFjdwxg aSk fkjdwr o\liKb sOjG [Kge fOZkE fOZkEq TmldKE wgfgKE 10 xg _k\lM vGFxryjg!

o\li sOjG [Kge _k\lM vGFxrq wgfgKEKgixg aebir [lA [lM [l KOjOdSkTqA jkclE, sjkA KD\kA, FyekBcA KD\kAsbakj, agegKfjKb [OTjq mpKkiFlA KbKgErDjO apfp, sgAeg[O okBsgN, jkA abTzk, ZbjKkimbj Kekfl, agegKfjKb [OTjq xOqgErkK sOEFycA, [lA [lM [l wkBeA qDjOclE [aKbi a\kimAqA jkalKD_jxg aFdf WkTM fyjdw TmldKE wgfgKEKgi \kBjg!

TmldKE wgfgKEKgi [Kgxg aebir agegKfj xOqgErkK sOEFycA, [lA [lM [l wkBeA qDjOclE [aKbi a\kimAqA jkalKD_jxg aFdf WkTM fyjdwKgie sOjG [Kgxg cKfgK [oEFlA qgaOMxg qlEvf aSk fkq _k\lM vGFeqxgrad mgKG fyjl!

[rbx o\lixg [OTe mgKG fyjgq [wbEq TmldKE wgfgKE 10 xg aebir mlAoyjgq wgfgKE fjlGe sOjG [Kgxg [ldfgi vgW cKfgK [OTjgq cKfgK [lA zg abjkmgrjExg qlEvf mgKG fyqeg!


MAYEK NEWS - 15, MAR 2023