TODAY -

\keq wbjdfbe TIe-vgde mpjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 21 2022 : rgakEr sagfg [OE r sEKfDjdKE [OW [lFegd oljgflc wkjd (rg Kg Kg T wg) e vIKgMmAq SOicI vgW agegKfj [lE qgjlE [arg sagfg [Kgx sErgKE Sjr \keq wbjdSgqe oycgd sjgxbAq aSM [aGfxg Tjki mpfDjl okTe rg Kg Kg T wgxg clejlM KlsDjlfjg KmkA KjGe FkrOjdw vljOM [ae WOirOjdmg!

Kg [lAx sErgKE Sjr \keSgqe ajA [OTjx spqbM mAckB vgiapxg ag\kA TIe-vgde mpjl!

ajA [Kge rg Kg qgKDebwbje aWA [Kgr FAqgjgq 144 [Kg myFOdwgjO!

aWA [Kgxg ag\kA mkTegi-mkTKOMxg Fqd fyqr SbrOivkrq s\k ak\Odejl!

spqbM mAckB vgiapxg ag\kAe ak\Odejgq SbrOivkrqKgi [Kg sOdoEqgeq oOGeqg\b okTqx mOTee Kg [lAqb FkxGw WOirOjdmg!


MAYEK NEWS - 22, SEP 2022