TODAY -

SbGKbaM FkrOdfqxg ak\Odf _ksG agWA vGFSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 22 2022 : fjbdKbq clejlM wEvk\G TmldKExg afA mlNfq [arg [lA cg [lE [kj T cg [lxg cOq skjr oOMrjKgixg SbGKbaM mpZkde FkrOdwgrqrxg ak\Odf ZKg wOjOAwkGf mpq TAWkM TKGsg rg Kg [OWgK sAwDmldK aakir _ksG agWA WArbe SOicI vIKgESDjl!

_ksG agWA [rb aegwbj KDflG wEvk\G wjgKrsg alAqjKgi [arg cOq skjr oOMrjKgie vGFSgqeg!

ZKg vGFSgq SOicI [rbxg afkir FyqkM rgKfDjgdGsg wEvk\G wjgKrsg clejlM KlsDjlfjg ekBjlA wDjrgNe WOirOdSgqr, ZKgxg SOicI [Kg fjbdKbq clejlM wEvk\G TmldKExg afA mlNfq [arg [lA cg [lE [kj T cg [lxg cOq skjr oOMrjKgixg SbGKbaM mpZkde FkrOdwx ajg mpee Fk [Kgxg 3 r WASgq aegwbj KDflG wEvk\G wjgKrsg agWA [rbxg _kjlNwg afbi TEe vGFqeg!

ZKgxg agWA [Kge [OdfOqj 24 r mOTSDjq mOsM KlMW xzjEalEGsg okirbe mpjgq aWA [Kg alEKgEeq [Fbq afAr fjbdKbq clejlM wEvk\G TmldKE [Kg wkiFOdeq rgakEr fyjg!

aKgxg aFdf oySgq vog cbE 23 r KlEfje [lA cg [lE [kj T cg [lxg SbGKbaM mbwk sDjOj 756 mOA skTFOdSDjx KDflG mpZkde ZKg WkBq mbwk sDjOj 500 olEe wkTKgErbe FAmgq [KgKb Sbrdf FkrOdwg\b!

cOq skjr oOMrjKgixg SbGKbaM mpZkde wgFOdfq [Kge cOq skjr oOMrjKgirKb [_kq s\k ak\Odejl!

ajb [OTe KlM mpfqe wkiFOdmgq KZkT WlKfgzlM [Kg WkBq \liq ZAmOTrq Tabi-aebi s\k \kBjl!

ajA [rbe mpZkde [Fbq afAr fkMmgq rgakErKgi [Kg Fqdf [OEFOdwgjdB okTSg!


MAYEK NEWS - 23, NOV 2022