TODAY -

rOmkTFkqg qjkc TjgxlKE rgzmNalEG sagfg syq mbN [a KlASDjl : egMKkM
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 22 2022 : eOiwOd TAWkM myag-KgEag [wbEq mbN (egMKkM) sg wDjKgrlEG [pv TqOoMqge FyjA awb [OTrbe B\bAwOd SbEckB aMfgwjwc saD\begfg oOMr wkiFOdSgq agWAe rOmkTFkqg qjkc TjgxlKE rgzmNalEG sagfg syq mbN [a KlASDjl [aKbi Fy wbxrq FyagKgiKb SESDjl okTe egMKkMxg KlsDjlfjg fg [pv jOalEe FkrOjdw vljOM [ae WOirOjdmg!

vljOM [Kge okT, afA wbAeadf aek-aKgi, aop-ajOie KIrbef mpq mArA [a [OToEeqxg wkErAr eOiwOd TAWkM myag-KgEag [wbEq mbNe KgErbe rOmkTFkqg qjkcxg mlWG [aKbi jkTG slelMxg ekd-\lGf SbErkjgq SbixI 28 xg [OTq [wbEq agWA [a B\bAwOd SbEckB aMfgwjwc saD\begfg oOMr cbE 21, mpqkdwOdw ebagGf wkiFOdfbe rOmkTFkqg qjkce myB-KgiB fyeq wgjgq TKgixg afki [aKbi qjkc [Kgxg mpjgq mlWG [aKbi jkTG slelMe wgxrq aWAKgir TKgi \yq ZArqxg afkir SEe-epeSg!

awbi Wke WIKE fyrbe TKgi wgq ZArDjgq rOmkTFkqg qjkc [Kg WIKE fyoEqr afli wkieq [aKbi myag-KgEagKgie Fliejgq TKgi WIrqxg [_kq [Kg sOdoEqr afli wkieq 'rOmkTFkqg qjkc TjgxlKE rgzmNalEG sagfg' syq mbN [a KlASg!

mbN [Kgxg Fy wbeqxgradf _k\lEqA sOdZkiqgqb vljwjKE [OTe [rbx [FOdwA abekMqbe sEzgej [OTe SESg!

mOTee eye KlAmq mbN [Kgqb ag\kAe afli wkiqg\b okTeKb vljOM [rbe aSk fke WOirOjdmg!


MAYEK NEWS - 23, JUN 2022